Новини, Шарен свят

Яз. „Бели Искър” бил в задоволително състояние, но кой го управлява?

Експертни доклади за стената на яз. „Бели Искър“ за периода от 2012 до 2015 г. удостоверяват, че съоръжението е в задоволително състояние и няма причина за тревога по отношение на експлоатацията му и евентуалната опасност за живота и здравето на жителите на с. Бели Искър, Самоков и района.
Същевременно експерти препоръчват бъдещи ремонтни дейности да подобрят устойчивостта на земетресения на язовирната стена.
Всичко това стана ясно на първото заседание на Междуведомствената работна група, сформирана във връзка с рехабилитацията на стената. В групата участват представители на много институции, включително на Общината. Те са били запознати от специалисти от „Софийска вода” АД и Столична община със състоянието на язовира и с извършеното по време на първия етап на ремонта на стената.
Не са ясни обаче статутът и начинът на управление на язовира. Във връзка с това се очакват юридически становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Столична община. Тези становища ще бъдат разгледани на следващото заседание на междуведомствената група, което е насрочено за 10 май.
Известно е, че водоемът, като собственост на Столична община, е отдаден на концесия на фирма „Софийска вода” АД за водоснабдяване на столицата. След промени в Закона за водите „Бели Искър” е включен в списъка на комплексните и значими язовири и така става публична държавна собственост.
Междувременно жители на с. Бели Искър организираха подписка за обезопасяване на язовира. Хората настояват да се ремонтира стената на водоема, която е строена преди повече от 70 години. На сесия на Общинския съвет в Самоков през февруари т. г. председателят на Националния комитет за подобряване на водоснабдяването инж. Ганчо Хитров алармира, че ремонтът на стената се забавя опасно. Малко по-късно на тази тема бе посветена и пресконференция в София.

Leave a Reply