Новини, Политика

“Самоковци за Самоков” приеха устав и избраха ръководство и кандидат-съветници

Първата среща на сдружението се проведе преди две седмици

На събрание в читалище-паметник “Отец Паисий” на връх празника София, Вяра, Надежда и Любов – 17 септември, учредителите на сдружение “Самоковци за Самоков” приеха устав и избраха ръководство и кандидати за общински съветници за предстоящите местни избори.
В управителния съвет на сдружението влизат Ани Рудева, инж. Георги Йончев, д-р Димитър Наумов, инж. Петър Георгиев, Розелина Вълкова, Седефка Караджинова, Станислав Велинов и Стилияна Хаджилазова. За членове на контролния съвет бяха избрани Иван Перниклиев, Стоян Пашов и Татяна Копаранова.
Присъстващите сами подредиха представените им 17 кандидати за общински съветници. Дадена бе възможност за добавяне и на нови кандидатури.
От ръководството на сдружението потвърдиха, че няма да издигат кандидат за кмет. След като в близките дни станат ясни всички кандидати за кметове и платформите им, въпросът за евентуална подкрепа на някой от тях ще бъде обсъден.
Утвърдени бяха принципите, задачите и целите на сдружението, експозе върху които изнесе Г. Йончев. Сдружението е надпартийно. В документите се изтъква, че ще се използва потенциалът на експерти в различни области и че ще се осигури публичност на дейността. Има и предложение бъдещите общински съветници от името на сдружението да не взимат възнаграждение, а да даряват съответните средства за осъществяването на обществено полезни цели. Предвижда се до изборите да се състоят няколко дискусии по различни важни проблеми, свързани с развитието на общината.
В разискванията активно участва бившият кмет на Самоков инж. Васил Кънев. Появата на сдружението бе приветствана от Виолета Кинова, Росица Тренкова и доц. Георги Варошкин. Събранието бе открито от П. Георгиев и ръководено от Ст. Пашов.

1 Comment

  1. Самоковец

    А да им е честито!

Leave a Reply