Култура, Новини, Образование

„Учим заедно и успяваме”

ОПУ "Неофит Рилски"

Приключи работата по проекта “Учим заедно и успяваме”. Проектът се изпълняваше от 27 май 2011 г. от сдружението с нестопанска цел ”Реформа и развитие”. Самият проект бе по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, финансиран от Европейския социален фонд.
На началната пресконференция присъстващите бяха запознати с целите и дейностите по проекта и партньорите на сдружението – НУ ”Д-р Петър Берон” и ОПУ ”Неофит Рилски”.
Дейностите започнаха от септември. Създадоха се клуб „Интеграция”, секции за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и секции, насочени към взаимното опознаване на културното многообразие чрез съвместно провеждане на традиционни празници на различните етноси.
При обучението си под ръководството на Снежана Лалева и Сийка Кузова учителите коментираха различни теми, както и особеностите при работа с компютър, използването на различни компютърни програми.
Разгърната бе кампания за етническа толерантност. Излязоха и материали в местната преса.
На 22 май 2012 г. се състоя заключителната пресконференция. Чрез презентация присъстващите бяха запознати с резултатите от работата по проекта. Радваме се, че и ученици, и учители са удовлетворени от постигнатото при изпълнение на дейностите.

Румяна Цолова
ръководител на проект „Учим заедно и успяваме”

Leave a Reply