Новини, Образование

11 стипендии за даровити ученици и студенти

От 1 юли 2017 г. могат да се подават заявления за кандидатстване за общинска стипендия. Крайният срок е 10 август т. г.
Съгласно решения на Общинския съвет Община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас или студенти с отличен успех и постижения в различни области. За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, за хуманитарни науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата – на името на проф. Васил Стоин. Има и стипендия за спортни успехи. Само за отличен успех стипендия не се присъжда.
Стипендиите са в размер на 1000 лв. и се изплащат в рамките на учебната 2017-2018 г. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента; копие от бележника /академична справка с годишния успех за учебната 2016-2017 г./; документи, удостоверяващи постиженията; препоръка от училището /университета или спортния клуб/.
От миналата година са обявени още две общински стипендии по 500 лв. за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
Тази година за пръв път удостоверенията на удостоените стипендианти на Общината ще им бъдат връчени тържествено на Празника на Самоков – 21 август.
За повече информация можете да се обадите в стая 519 в сградата на Общината или на тел. 0722/600-99.

Жулияна Костова
гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Самоков

Leave a Reply