Новини, Шарен свят

113 нови работни места

Заявки за откриване на работни места се приемат в Бюрото по труда. Могат да кандидатстват работодатели както от т. нар. реален сектор, така и от общински предприятия, по проект „Работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Крайният срок за подаване на заявките е 9 март. Заявката може да бъде подадена и по електронен път, чрез сайта на Агенцията по заетостта. Определената квота за Общината е 66 работни места за общинската администрация и 47 места за реалния сектор.
Заетостта е 1 година. Трудовото възнаграждение е минамална работна заплата. Предвидени са допълнителни плащания и осигуровки. Те се възстановяват на работодателя по проекта за всяко наето лице. По желание на работодателя кандидатите могат да преминат и обучение.

Евгения Попова

Leave a Reply