Новини, Шарен свят

125 души са заети в аварийните дейности

От началото на януари по т. нар. аварийни дейности се трудят 125 човека. Те се занимават главно с почистването на снега в града и района и с други спешни задачи. Голяма част от работещите са назначени през миналата година. Изискването е 70 % от новоназначените да не са били включвани през последната година в сферата на системата “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Да работят по проекти на програмата за общината са определени 18 души. Още 5 човека ще се трудят в града по проект на Областната администрация.
25 души пък ще работят като лични асистенти на хора с увреждания съобразно съответната национална програма.
От Бюрото по труда допълниха, че до края на август 2013 г. ще се осъществяват проектите и схемите по програма “Развитие на човешките ресурси”, а до края на 2013 г. – по програма “Аз мога повече”.
Както е известно, в края на декември правителството прие Национален план за действие по заетостта, който е основен финансов документ за работата на бюрата по труда. Основната цел, както заявиха от самоковското бюро, е да се повиши заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда. Според служители специално внимание ще се обръща за обучението и заетостта на хората с трайни увреждания. Бюрото ще бъде и в помощ на пенсионерите.
За да се насърчи пък назначаването на работа на младежи до 29 г. ще се субсидират при определени условия не само техните заплати и осигуровки, но и допълнителните плащания.

Leave a Reply