Новини, Шарен свят

13 безработни започнаха да се трудят

От 3 юни започна изпълнението на регионална програма за заетост, която ще бъде в сила до края на годината. Така за 6 месеца се осигурява препитание на 13 безработни от т. нар. уязвими групи на пазара на труда. Наетите ще работят по 6 часа на ден, като ще почистват и облагородяват детски площадки, алеи, паркове и други места за отдих.
Програмата се осъществява със средства от бюджета в рамките на Националния план за действие по заетостта на Министерството на труда и социалната политика.

Leave a Reply