Новини, Шарен свят

14 деца се чувстват добре в новия Център за настаняване от семеен тип

Заключителна пресконференция по проекта „За по-добро бъдеще чрез разкриване на нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип” се състоя на 30 октомври. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС, и е на стойност 190 641.87 лв. Началото е сложено на 5 март 2014 г., а краят е на 31 октомври 2015 г.
В центъра, който бе изграден в двора на бившето училище „Никола Драмалиев”, са настанени 12 деца от дома в Доганово и 2 деца с увреждания.
За работата по проекта разказа ръководителят му Ралица Герасимова, гл. експерт в Общината. Тя обясни какви са целите на проекта, какви дейности са извършени и ползата от тях за младите хора, настанени в новия комплекс. Р. Герасимова подчерта, че за децата е осигурена безопасна среда за живеене, в която те да израстват и да се развиват пълноценно.
Директорката на центъра Иванка Соколова изтъкна, че грижата за обитателите на дома е поверена на компетентни специалисти. Самите деца посещават редовно училище, живеят в нормални условия, а възпитателите полагат допълнителни усилия в борбата с проявите на агресия. Ив. Соколова добави, че центърът в Самоков е за пример сред подобните институции в страната, а персоналът полага изключителни усилия за израстването на децата, които тя нарече „децата на Самоков”, тъй като, по думите й, подрастващите са приети много добре от жителите на града.

Евгения Попова

Leave a Reply