Култура, Новини

14-и Цар-Шишманови дни – в началото на октомври

Традиционните Цар-Шишманови дни, организирани от Асоциация „Онгъл“ с подкрепата на Община Самоков, през тази година ще се състоят от 2 до 4 октомври – петък, събота и неделя. Темата е „Традицията – свещено и профанно /Фолклор – Литература – История/“.
Авторитетната научна проява ще бъде посветена на 230 години от рождението на Константин Фотинов, 150 години от учредяването на Българската Екзархия и 45 години от издаването на сборника „Народни песни от Самоков и Самоковско” на проф. Васил Стоин.
В рамките на „Дните…“ ще се състоят научен симпозиум, кръгла маса за обсъждане на съвременното научно и организационно състояние на българската етнология и фолклористика, както и Петнадесетият фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография „Балканска културна филмотека“. Ще бъдат отличени изявени етнолози, медиевисти и археолози с годишните награди на имената на проф. Тодор Иванов Живков, семейство Добреви и Асоциация „Онгъл”.
Председател на Организационния комитет е нашият съгражданин доц. д-р Константин Рангочев, който е и секретар на асоциацията. Главен секретар на „Онгъл“ е доц. Росен Малчев. 
Дните ще се състоят при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Leave a Reply