Здраве, История, Новини

140 години болнична помощ в Самоков

Историята е важна за нас, защото знаем, че без история нямаме и бъдеще. Какъв път извървя болницата през изминалите 140 години? Години на най-бърз ръст на човешката цивилизация. И когато най-значимите промени се случиха именно в медицината. Време, в което човешкия живот действително стана безценен, а научните открития удължиха живота и победиха множество болести.
Началото на болничната помощ в Самоков е поставено през декември 1878 г. Тогавашната болница в града е била с 50 легла. Първите запомнени имена – от 1881 г., са на околийския лекар д-р Антон Унтерберг и на първия градски лекар – д-р Аврам Голберг.
Първият родилен дом е обособен през 1939 г. от д-р Кондоферски.
През 1948 г. започва да се строи поликлиника, а през 1978 г. се полагат основите на нов болничен комплекс, който се открива през
1989 г. Историята не прави скокове. Но това действително е истински пробив в здравеопазването в Самоков. Първото кардиологично отделение в структурата на болницата се открива през 1993 г. от акад. Чудомир Начев.
В периода 1961-2001 г. главни лекари на болницата последователно са: д-р Атанас Перниклиев, д-р Благовест Иванов, д-р Пенчо Ангелов, д-р Боян Кашъмов. Всички те ще се запомнят с всеотдайния си труд и силата на своето сърце. Помним ги с любов и признателност.
През последните години здравеопазването в света и Европа бе поставено пред нови предизвикателства. Остаряването на населението, влизането на нови технологии и скъпи лекарства увеличиха цената на здравните услуги и са заплаха за здравните системи. Реформите, за да се избегне това, продължават и до днес. У нас тези процеси съвпаднаха със смяна на системата, политически промени, финансова и икономическа нестабилност.
Управлението на болницата бе съпроводено с трудности и повишени очаквания. Ние си поставихме като цели повишаване на качеството на обслужване и достъпността до болнична помощ за населението, внедряване на нови технологии, осигуряване на нова апаратура, подобряване на материално-техническата база на болницата и запазване на финансовата й стабилност.
През 2001-2002 г. по проект на Министерството на енергетиката е сменена дограмата на сградата на болницата, с което са намалени разходите за отопление с около 30 %. През 2003 г. е извършена газификация на болницата от Общината.
Болницата е акредитирана двукратно /2002 г. и 2006 г./ с много добра оценка за срок от 4 години.
“МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД има вече изградена система за управление на качеството ISO 9001:2000, която бе завършена през април 2007 г.
В „МБАЛ–Самоков” бе разкрит ТЕЛК на 21 май 2004 г., което подобри качеството на обслужване на хронично болните.
Инвестиционната програма на „МБАЛ-Самоков” е осъществена по програма, предложена на Общинския съвет и кмета на общината. През 2009 г. със средства, отпуснати от Общината, е закупена медицинска апаратура, включваща компютърен томограф, направено е преустройство, отговарящо на всички стандарти в ООД; доставени са медицинска апаратура и обзавеждане за разкриване на микробиологична лаборатория; мобилен рентгенографски апарат, подвижно хирургическо С-рамо. Подменени са и два от асансьорите на болницата – един в поликлиниката и един в стационара.
През 2009 г. с решение на Общинския съвет са закупени анестезиологичен апарат и ехограф 4D за Акушеро-гинекологичното отделение.
В отделенията на болницата работят квалифицирани специалисти. Много от тях са гордост не само за нашата болница, но и за страната. Ежегодно лекарите и медицинските специалисти съгласно плана посещават курсове за повишаване на своята квалификация според изискванията на алгоритмите на клиничните пътеки.
С наличната модерна апаратура в болницата и квалификацията на лекари и медицински специалисти се гарантира доброто качество на медицинско обслужване в района на Община Самоков и Община Долна баня.
„МБАЛ-Самоков” ЕООД е единственото лечебно заведение за болнична помощ на територията на двете общини. В бъдеще смятаме, че болницата ще продължи своята дейност като заведение за активно лечение. Допълнително могат да бъдат разкрити медицински център в Боровец и хоспис в Самоков за задоволяване на потребностите на населението в двете общини, включително на посетителите на Боровец.
“Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков” ще се развива като стабилно и висококачествено болнично лечебно заведение, запазващо лидерските си позиции в системата на общинското болнично медицинско обслужване.
През 2012-2013 г. „МБАЛ- Самоков” ЕООД работи по пет европейски проекта:
– „Шанс за работа” – НПДЗ – 2012
– „По близо до работата” 2012-2013
– „Спри и се прегледай”
– „Единна информацианна система на медицинската експертиза в България”
– проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в „МБАЛ-Самоков”.
По проекта по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков” в болницата са инвестирани над 3,5 млн. лв. за реконструкция и медицинско оборудване, 2,5 млн. лв. са изразходвани за медицинска апаратура, 1 млн. лв. – за строително-монтажни ремонтни дейности.
Ремонтни дейности са извършени в ОАИЛ, Операционен блок , АГО- родилно отделение, ООД – кабинет скопичен и графичен, ТО- Остеодензитометричен кабинет, два от асансьорите са подменени.
Подобрява се организацията на работата, внедрява се телемедицина, позволяваща бърз обмен на информация и консултации с водещи специалисти в страната по диагностични и лечебни проблеми.
„МБАЛ-Самоков” работи при пълно разбиране с Община Самоков и ежегодно се осъществяват ремонти с оглед поддържането на материалната база на болницата. Общината закупи и дари микробус – за транспортиране на пациентите за извършване на хемодиализа, и линейка „Ситроен” – за пациентите от общината.
Получихме и дарение от БЧК – линейка за нуждите на пациентите.
По инициатива на ръководството на болницата бе предложено и подкрепено от Общината създаването на програма за обучение на медицински сестри. С решение на Общинския съвет се осигуряват стипендии на приетите студенти и се сключват договори с болницата за работа след завършване на образованието им.По програмата има вече работещи две рентгенови лаборантки и една кинезитерапевтка. В момента се обучават още 3 медицински сестри.
По инициатива на Медицинския съвет на „МБАЛ-Самоков” ЕООД е дадено предложение през 2008 г. за изграждане на храм в двора на болницата. С решение на Медицинския съвет е направено предложение до Община Самоков и е взето решение за предоставяне на Софийската света митрополия на 250 кв. м от двора на болницата за изграждане на храм. Благодарение на дарители и съграждани храмът е на сериозен етап от своето изграждане. Самият храм носи името „Св. великомъченик Панталеймон”, тъй като частица от мощите на този светец се намира в Девическия манастир в града ни.
Болницата взаимодейства ефективно с общопрактикуващите лекари, Филиала на Центъра за спешна медицинска помощ, СИМП, медицинските центрове и лаборатории в поликлиниката.
В момента самоковската болница е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 233 легла. В болницата има 11 отделения с легла, 3 отделения без легла и 3 параклинични звена.
„МБАЛ-Самоков” ЕООД обслужва две общини – Самоков /с население 40 216 жители/ и Долна баня /с население 4 913 жители/, два курортни комплекса и 16 вилни зони с общо население от близо 50 хиляди жители, като за здравето на пациентите се грижат 69 лекари, 99 медицински специалисти и 81 друг персонал или общо 251 души.
Болницата е разположена в два девететажни корпуса с административна част и разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала, както и с паркинг за служебно ползване.
През болницата годишно преминават 8000–9000 болни.
Историята на болницата е действително забележителна, славна, заради спасените пациенти. Хората, които работят тук, със своите умения и знания ни дават увереност, че и нашето бъдеще ще бъде подчинено на служба на болните и ще бъде още по-успешно.

Д-р Красимира Ковачка
управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

/Слово, произнесено при честването на 140-годишнината на болничната помощ в Самоков на 4 декември т. г.

Leave a Reply