140 години от избирането на първия общински съвет и на първия кмет на Самоков

Известно е, че 12 октомври е обявен през 1998 г. за Ден на българската община /именно на 12 октомври 1882 г. в „Държавен вестник” е публикуван първият Закон за общините и градското управление/.
През тази година се навършват и 140 години от избирането на първия общински съвет в Самоков, от назначаването на първия кмет и организирането на общинска администрация.
Самоков, както се знае, е освободен на 11 януари 1878 г. /30 декември 1877 г. по стар стил/. Начело на временното руско управление в града ни застава майор Генадий Иванович Шигорин. През февруари 1878 г. Самоков е обявен за окръжен център, а майор Шигорин е назначен за окръжен началник.
Генадий Шигорин се изявява като изключително добър организатор, администратор и изобщо като човек с усет към такъв род дейности. В това отношение ние, самоковци, имаме шанс, защото той много интелигентно въвежда нов ред на управление.
До февруари майор Шигорин вече е успял да издири образовани граждани, изявени общественици, изпъкнали със своята работа като епархийски съветници в църквите и училищни настоятели.
Такива по онова време са Иван Димитров Доспевски – най-малкият син на зографа Димитър Христов, Христо З. Зографски – син на Захари Зограф, Димитър Големинов, Иван М. Кокошков, Георги Капанов – завършил образованието си в Загреб, и др.
На 17 февруари 1878 г. за председател на Градския управителен съвет /кмет/ е избран Иванчо Доспевски, за секретар – Христо Зографски, за съветник – Димитър Големинов и за касиер – Иван Кокошков.
На 28 февруари същата година в Самоков пристига Марин Дринов, завеждащ отдела за вътрешни дела към временното управление, който на общоградско събрание прочита указа за назначаването на майор Шигорин за окръжен началник и поздравява самоковци с Първата общинска управа.
Първоначално кметът и хората в общинското управление се учат от окръжния началник как да управляват общината, за да има ред в живота на местните хора, да се стабилизират градът и районът след военните действия. Издирени са писари, които правят първите регистри на населението и имотите. Издирени и регистрирани са и бежанците от района на Разложко–Кресненското въстание, които заливат по онова време Самоковската община. Изключително съвестно се организира събирането на помощи за тях. Предоставят им се жителство и имоти.
Полагат се усилия за хигиенизирането на града. По предписание на Шигорин Общинската управа успява да изнесе извън града касапниците и кожарските работилници; помещенията се дезинфекцират, неподходящото имущество направо се изгаря. Така в града е предотвратено възникването на епидемии, каквато опасност е имало.
Започват се ремонти на пътища и мостове, разрушени от военните действия, и се приканва населението да вземе масово участие в тази дейност.
Започва и работа за цялостното издирване, оформяне и регистриране на всички общински имоти.
През юли 1878 г. Общинският съвет на заседание разглежда първите жалби на самоковски граждани.
Преди това, още през април, в града ни се провежда първата донаборна комисия, която набира 40 младежи за военно обучение в София. Общината със собствени средства им закупува дрехи, обувки и им предоставя джобни пари, а част от местното население ги изпраща тържествено чак до Пасарел.
Със заповед № 5 от 12 септември 1878 г. пък в нашия град се настанява новосъздадената Четвърта самоковска пеша дружина.
Започват да се водят общинска документация и общинска каса. При втория мандат на Иван Доспевски и Димитър Германски като кметове /1884–1888 г./ общинският бюджет е в рамките на 40–50 хил. златни франка. На 24 август 1885 г. Общинският съвет решава да се дадат пари под лихва, понеже няма къде да се пласират, но последвалата Сръбско-българска война ги стопява.
В отчета си до руското временно управление станалият междувременно вече полковник Шигорин прави много похвална характеристика на самоковците, които се захващат с общинската администрация, определяйки ги като способни, интелигентни, бързо организиращи се и с особено добър усет към документацията, за която бил характерен и един изключителен краснопис. Впоследствие тези хора наистина доказват с делата си, че оценката за тях е справедлива, истинска.
Стъпила на здрави основи, местната изпълнителна и законодателна власт преминава през времето, като навършва сега юбилейните 140 години с 44-и мандат, 39-и кмет – Владимир Георгиев, и Силвия Стойчева – председател на Общинския съвет.

Нина Христовска

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*