Новини, Шарен свят

1,5 млн. лв. от данъци през първото тримесечие

На 1 498 448 лв. възлизат събраните данъци в Общината през първите три месеца на новата година. Това показва, че планът е изпълнен общо 97 %. Най-сериозно изпълнение се отчита при данъка за превозните средства – 130 %. Преизпълнение има и при таксата за административни услуги, извършвани в отдел „Местни данъци и такси“, както и при т. нар. такса „Смет” – 102 %.
Изпълнението на патентния данък е 97 %, а на туристическия – 96 %. Най-ниски са приходите от данъка за придобиване на имущество по възмезден начин, но практиката според запознати показва, че пазарът на имоти и интересът към тях в града и района се засилва след зимата, през пролетта. Под предвижданията са и сумите, събрани от данъка за недвижими имоти.
От общинската администрация припомниха, че до 30 април важи 5-процентната отстъпка при плащането на местни данъци и такси. При плащането на вноски първата вноска трябва да е налице най-късно до 30 юни, тъй като след това започват да се начисляват лихви.

Leave a Reply