Култура, Новини

160 г. от смъртта на Фотинов ще отбележи Журналистическото дружество

Дружеството на Съюза на българските журналисти в Самоков планира с научна конференция да отбележи 160-годишнината от смъртта на Константин Фотинов. Видният наш съгражданин и родоначалник /със сп. „Любословие”/ на българската журналистика е роден през 1785 г., а е починал на 29 ноември 1858 г. в Цариград. Предвижда се в конференцията през есента да участват видни учени и водещи съвременни публицисти.
Решене за начинанието бе взето на годишното отчетно–изборно събрание на самоковското дружество, състояло се наскоро, на 2 февруари.
Самото дружество ще чества през февруари догодина 20 години от своето основаване през далечната вече 1999 г. По този повод се планира и издаването на книга с творби – публикации и снимки, на всички 16 члена на организацията. Предвидена е и среща в Самоков с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова.
Както е известно, по инициатива на самоковското журналистическо дружество и на местния клуб на строителите-ветерани неотдавна в новата Крайречна зона бе поставена морена с надпис в знак на признателност към подвига на строителите, изградили стената на Искъра в града ни и съпътстващите я съоръжения – една от най-големите придобивки на Самоков през втората половина на миналия век.
Пак по инициатива на дружеството на самия ден – 30 декември по стар стил, бе чествано с поклонение в м. Кръста 140-годишнината от освобождението на Самоков от османско иго.
На събранието на дружеството, след отчетния доклад и станалите разисквания, бяха приети основни насоки за работа на организацията през тази година.
За председател на дружеството бе преизбран Тодор Попов, а за секретар – Пепа Георгиева.

Leave a Reply