Новини, Шарен свят

160 лв. глоба, ако откажеш да те преброят

Както е известно, в началото на следващата 2021 г. у нас ще се проведе поредното преброяване на населението и жилищния фонд. Във връзка с това в Самоковска община временно ще бъдат назначени на работа 160 преброители, както и 45 контрольори, които ще отговарят за работата на по няколко преброители.
Молби могат да се подават в деловодството на Общината най-късно до 30 октомври. Предишното общонационално преброяване беше преди 10 години.
Сега, ако гражданин откаже да бъде преброен, съгласно съответния документ, ще бъде глобен със сумата от 160 лв.

Leave a Reply