Новини, Шарен свят

18 фирми и 130 безработни се срещнаха на 6-ата трудова борса

Представители на общо 18 фирми главно от туристическия бранш, но и производствени, и някои други, се срещнаха със 130 безработни на организираната за шести път в града ни на 30 октомври трудова борса.
Безработните бяха на различна възраст и с различно образование и квалификация. Директорката на Бюрото по труда Венета Галева запозна присъстващите с въпросите, на които те биха могли да намерят отговор на този форум.
Свободни работни места бяха обявени от хотелиери и ресторантьори с оглед на наближаващия активен зимен туристически сезон.
От своя страна работодателите проявиха интерес към възможностите, които им се предоставят по схемите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: „Ново начало”, „От образование към заетост” – за стажуване на младежи до 29-годишна възраст, „Първа работа” – също адресирана към младите хора, „Подкрепа за заетост”, „По-близо до работата” – по която се дава възможност за покриване на транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно.
В индивидуални разговори на борсата безработни проявиха голям интерес към възможността да се трудят като строителни работници в Израел, в селското стопанство в Дания и Испания, в хотели и ресторанти в Германия и Австрия.

Leave a Reply