Новини, Политика, Статии, коментари, Туризъм

2 млн. евро пропуснати ползи от „Супер Боровец”

„Супер Боровец” стартира на 14 февруари 2004 г. със създаването в Боровец на обществен комитет с почетен председател тогавашния премиер Симеон Сакскобургготски. Това беше преди едно десетилетие… Снимка: архив

Оживени разисквания предизвика на общинската сесия на 24 октомври съобщението за предстоящото общо събрание на „Рила – Самоков 2004” /дружеството, създадено за осъществяване на проекта за изграждане на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър”, станала по-късно популярна под името „Супер Боровец”/.
Общото събрание трябва да се състои на 21 ноември. Дневният ред предвижда разглеждане на годишните доклади и финансовите отчети за 2011 и 2012 г., освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за тези години, приемане на проект за работа за 2013-2014 г., както и на промени в състава на съвета.
Общинският съвет упълномощи кмета на общината Владимир Георгиев да участва в общото събрание.
Зам.-кметът Радослав Стойчев прочете докладна записка от името на г-н Георгиев, в която подробно са изложени въпросите, които ще се обсъждат на общото събрание. Местният парламент взе решение как да гласува кметът, като гласува точка по точка дневния ред. Прие се предложението Общото събрание да предприеме мерки на правно основание за събиране на дължимите суми. Преценява се, че заради бездействието на изпълнителните директори са пропуснати ползи и нанесени щети общо за 7,2 млн. евро.
Тъй като Общината притежава 25 % от акциите в дружеството, нейните пропуснати ползи са за около 2 млн. евро.
Общинският съвет упълномощи кмета да защитава интересите на Общината въпреки предложението в проекторешението да се направи дарение на Общината в размер на 400 000 лв.
Обсъден бе и въпросът за избиране на председател на Съвета на директорите. Председателят ще бъде избран веднага след общото събрание на 21 ноември. В момента Общината има двама представители в съвета на директорите – Екатерина Вададжийска и Георги Димитров. Г-н Димитров си направи отвод. Общинският съвет реши Вададжийска да бъде предложена за председател на съвета на директорите.
Ескспозе по доклада за друго съвместно общинско дружество – „Борико 2007” АД, направи инж. Бранимира Бодурова.
С решение на Общинския съвет от 22 март 2007 г. Общината участва в „Борико 2007”, като г-жа Бодурова е определена за член и председател на съвета на директорите, а Ангелина Вангелова – за представител на Общината в общото събрание.
Капиталът на дружеството е 34 612 000 лв., в т. ч. непарична вноска от 8 653 000 лв. и парична вноска от 25 959 000 лв. 25 % от акциите в дружеството са на Общината, а 75 % – на „Ел Ем Импекс” ЕООД, което към настоящия момент не е внесло част от паричната си вноска – 5 438 250 лв.
Управлението на дружеството е било възложено на изпълнителния директор Милен Влашки. Тъй като самото дружество не е извършвало дейност, инж. Бодурова си е подала уведомление пред съвета на директорите и Общинския съвет за освобождаване от 6 юли 2011 г. До момента обаче няма решение на местния парламент по този въпрос.
На общинската сесия на 24 октомври по предложение на инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/ бе прието решение въз основа на Търговския закон да се предприемат действия във връзка с невнесения капитал, както и по отношение на лихвите по него.
Състоянието на дружеството с общинско участие „Надар” не бе обсъдено, тъй като докладчикът Камелия Ангелова отсъстваше.
Председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева благодари на работната група, изготвила докладите, и на общинските съветници, участвали в обсъждането. Според г-жа Стойчева е положено начало на достоен начин Общината да излезе от затрудненото положение, свързано с участието й в съвместни дружества. Целта сега е със съответните решения да се защитят на дело интересите на населението на Самоков и района.

Leave a Reply