Новини, Шарен свят

20 нови работни места

Одобрени са от Съвета за сътрудничество заявките на 14 работодатели за общо 20 работни места. Десет от тези места са за безработни младежи на възраст до 29 години, от които 6 на пълно работно време, един на непълно, един – завършил висше образование и без трудов стаж, един за стажуване и един за чиракуване.
Осигуряват се суми за един наставник, за безработен на непълно работно време, на безработен с трайни увреждания на пълен работен ден и две места за лица с трайни увреждания, но за временна и сезонна почасова работа. Ще бъдат назначени и родители на малки деца.

Leave a Reply