Новини, Шарен свят

21 фирми и 92 безработни участваха в трудова борса по проект „Готови за работа”

Бюрото по труда организира в сряда, на 26 септември, в конферентната зала на хотел „Арена” трудова борса по проект „Готови за работа”.
Целева група по проекта са икономически не активни граждани от 15 до 29 г., които не учат, не се обучават, не са заети с труд и не са регистрирани като безработни. В рамките на проекта са планирани дейности, чрез които ще се предостави възможност на младежите, които не притежават опит в търсенето на работа, да подобрят своите умения за успешно представяне пред работодателите.
Директорката на Бюрото по труда Венета Галева поздрави присъстващите работодатели и проявилите интерес безработни, независимо от възрастта им. Галева изтъкна, че борсата се провежда при недостиг на персонал в много от фирмите. Според специалистите в бюрото това от една страна се дължи на известно икономическо оживление, но изглежда не по-малко и на факта, че квалификацията на безработните не отговаря на изискванията на работодателите. В момента над 55 % от безработните в общината са с основно, начално и по-ниско образование, а 75 % /включително и хора със средно образование/ са изобщо без квалификация.
Зам.-кметът Люба Кленова, която откри борсата, благодари на Бюрото по труда за инициативата, изрази удовлетворението си, че има интерес от фирми и граждани, и пожела те да намерят своята пресечна точка.
Логично повечето представители на бизнеса бяха от сферата на туризма. Резултатите от начинанието са обнаждеждаващи. Към работа в представилите се на борсата 21 фирми интерес проявиха 92 души. Разговори се проведоха за 126 работни места: рецепционисти, сервитьори, камериерки, готвачи, пиколо, касиери, гардобиери, шлосери, стругари, фрезисти, продавачи, а и за медицински сестри, акушери и лекари.
Общо 64 души получиха уверение, че ще бъдат наети на работа при започване на туристическия сезон, тъй като отговарят на всички изисквания на работодателя. Направи впечатление, че този път няколко младежи проявиха интерес и към предложенията за работа на представителите на Софийското военно окръжие.
Предстои в Бюрото по труда да се обобщят данните за нужната квалификация на безработните в общината с оглед на това да се организира подходящото им обучение.
Проектът „Готови за работа” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка дейност.

Евгения Попова

Leave a Reply