22 фирми се конкурират за саниране на 4 блока

Процедура за възлагане на обществена поръчка за саниране на блокове по Националната програма за енергийна ефективност се състоя в града ни на 7 юни. Рекорден брой строителни фирми – 22 – бяха подали документи за участие при санирането на блокове 3 и 41 в кв. „Самоково”, блок „Слатина” и военния блок срещу Хлебозавода. Максималната стойност на поръчката е 3.2 млн. лв. В началото комисията разглежда документите. Ако те бъдат одобрени, се пристъпва към отваряне на ценовите предложения. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни от сключване на договора.
За енергийно обследване на 7 блока /24, 25, 31, 33 и 42 в кв. „Самоково” и 1 и 6 в кв. „Възраждане”/ е избрана фирма „Агрико”. За енергийното обследване на сградите са открити сметки за превеждане на средства от Световната банка.
За общо 10 жилищни сгради са обявени три обществени поръчки. Ще бъдат избрани изпълнители за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи, както и за авторски надзор на обектите. За участие в поръчката за инжинеринг и строителство за блокове 8, 19 и 26 в „Самоково” документи са подали 10 фирми, като максималната стойност на поръчката е малко над 2 млн. лв. 11 фирми пък кандидатстват за блокове 16, 23 и 40 в „Самоково”, като в случая максималната стойност на поръчката е около 4,1 млн. лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*