Новини, Шарен свят

26 работни места ще се субсидират

Съветът за сътрудничество в Самоков одобри на заседанието си на 19 април общо 26 работни места за субсидиране. Става въпрос за работни места, средства за които работодателите могат да ползват по мерки от Закона за насърчаване на заетостта.
Предварително в Бюрото по труда са били подадени заявки от 15 работодатели за 36 работни места. “Това говори за големия интерес от страна на работодателите”, коментираха по този повод от бюрото.
Основната част от одобрените работни места – 16, са за младежи до 29 години. Останалите са предвидени за работа на непълно работно време, за хора с увреждания, майки с деца до 3 години, над 50-годишни и за участие по програмата за чиракуване.
Предстои да се сключат договори между работодателите и Бюрото по труда.

Е. Иванова

Leave a Reply