Новини, Шарен свят

260 бона в хазната от данъци през януари

Постъпленията в общинската хазна от местни данъци и такси за януари възлизат на 259 857 лв. По-голямата част от тази сума – 192 882 лв., се формира от миналогодишни задължения. Увеличението в сравнение с приходите от същия период на м. г. пък се дължи главно на нарасналите средства от данъка върху превозните средства.
В същото време просрочените задължения към Общината са намалели със 133 444 лв., които са погасени през първия месец на 2015 г.
Предприети са мерки за събиране на вземания, като са образувани изпълнителни дела срещу 180 физически лица за общата сума от 177 318 лв. 76 фирми пък са предадени на съдебен изпълнител за задължения на стойност 430 454 лв.
Общината е сключила няколко споразумения за разсрочване на задължения. В резултат на получена покана са погасени вече десетки задължения.
На всички длъжници са изпратени покани за доброволно плащане. На тези, които не платят, ще бъдат връчени актове.
От общинската администрация напомниха, че всички данъчно задължени лица ще бъдат уведомени за текущите си и просрочени задължения към местния бюджет чрез годишните съобщения за 2015 г.

Leave a Reply