Новини, Шарен свят

28 заявки за 31 работни места

В навечерието на заседанието на местния съвет за сътрудничество /на 15 март/ стана ясно, че за 31 работни места са подадени 28 заявки от работодатели. За безработни младежи до 29 г. има заяви за 8 работни места. За безработни майки с деца от 3 до 5 г. са подадени заявки за 2 работни места. За безработни над 50 г. са подадени молби от 5 работодатели за 6 работни места, 1 молба за човек с увреждания и 5 заявки за стажуване.
С наетите по тези програми ще се подпишат договори за 1 година, като за първите 6 месеца се осигурява държавно финансиране с минимална работна заплата, осигуровки върху минималния осигурителен доход и допълнителните плащания.
За насърчаване на работодатели от микропредприятия програма предвижда да разкриват работни места, като ще се субсидират първите 5 разкрити места. Насърчава се и наемането на безработни на непълно работно време. По тази програма са подадени 4 заявки от 4 работодатели.
Договорът и за двете програми е едногодишен, като за първите 6 месеца се плащат само осигуровките върху минимален осигурителен доход.
Досега в Бюрото по труда е подадена само една молба за чиракуване. За наемане на безработни майки с деца до 3 г. са осигурени средства, но няма заявки от работодатели.
Съветът за сътрудничество класира заявките и молбите и ще предложи с кои работодатели и безработни да се сключат договори.

Leave a Reply