Новини, Шарен свят

2,9 млн. лв. са несъбраните засега вземания на Общината

В общинската хазна през миналата година от данъци и такси са влезли общо 4 226 770 лв., а от глоби – 24 400 лв., каза пред представители на местни медии на 15 януари Сия Шехтанова, директор на финансовата дирекция в Общината.
Към 1 януари 2014 г. несъбраните публични вземания /данъци, такси с лихвите/ са на стойност 2 651 574 лв. Несъбраните все още наеми за ползване на общинска собственост пък възлизат на 252 хил. лв. От дължимите суми общо 813 хил. лв. са лихви от просрочени неплатени задължения.
На държавния публичен изпълнител /НАП/ са дадени 13 физически и юридически лица, дължащи 80 хил. лв., а на съдебен изпълнител – 225 лица, имащи задължения общо 681 185 лв.
От просрочените вземания през 2013 г. са получени 1 312 900 лв. От тях 96 хил. лв. – чрез съдебен изпълнител, а останалите – от доброволни плащания на основата на покани и предупреждения, изпратени от местната администрация. Сключени са споразумения с 10 юридически и физически лица за разсрочено плащане на общо 78 500 лв. До момента по тези споразумения са изплатени 41 хил. лв.
Проблем за Общината си остават 7 фирми-длъжници, които са изпаднали в несъстоятелност. Техните задължения обаче също не са отписани.

Leave a Reply