Новини, Шарен свят

29 работни места ще се разкрият

От Бюрото по труда информираха на 15 април, че по мерките за заетост са отпуснати допълнителни средства от държавния бюджет. Предвижда се да се разкрият още 29 работни места по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Допълнително по проекта „Нова възможност за заетост” пък са отпуснати средства за назначаване на лица, освободени от работа след 1 юли 2008 г. След като бъде обявена процедурата, работодателите ще могат да кандидатстват за отпускане на необходимите им бройки.

Leave a Reply