Новини, Шарен свят

3131 души са без работа

Всеки пети в общината е без работа, показват официалните данни на Бюрото по труда за заетостта през юни. Безработицата през месеца – 20,1 %, е двойно по-висока от средната за страната – 10,8 %. Дори в сравнение с май има увеличение, макар и минимално /с 0,2 пункта/, на хората в района без работа.
Сега регистрираните безработни са 3131. От тях по-голямата част – 1611 /51,5 %/, са жени.
Висшистите без работа са нараснали на 147 човека /4,6 %/. Основната част обаче –1223 души /39 %/, са хора с начално и дори по-ниско образование. Те и най-трудно, по обясними причини, биха могли да си осигурят работа и препитание. Не са малко и безработните среднисти –1014 човека /35,6 %/.
Почти половината от хората без работа – 1538 души /49 %/, се намират в най-трудоспособната възраст – от 30 до 49 години. Над една четвърт – 26,4 % /828 души/ пък са млади хора на възраст до 29 години.
През юни 109 души са започнали работа, от които на първичния пазар на труда – 57, по програмите за заетост – 46 и по мерките за заетост – 6 човека. Пак през юни са завършили обучението си 216 души по схемата “Развитие на човешките ресурси”. През юли пък завършват обучение още 25 човека. Поетапно от всички тях ще бъдат назначени на работа в общината 200 души.

Евгения Попова

Leave a Reply