Новини, Шарен свят

3150 души са без работа

Въпреки че са намалели с 33 души през септември в сравнение с август общо безработните в района по официални данни на Бюрото по труда остават 3154 души – 20,3 %. В същото време безработицата в страната е двойно по-малка – 9 %.
По традиция преобладават безработните жени, които са 1658 – 52,5 %. Без работа са и 28 % от младите хора на възраст до 29 години. Продължава да тревожи високият дял на безработните висшисти – общо 143 души. Не са много розови перспективите и пред най-голямата група от хората без работа – тези с основно и по-ниско образование и дори неграмотни, които общо са 2096 човека. 2713 души /86 %/ са хората без работа и без квалификация.
През септември са започнали работа 85 човека, като най-много от тях са заели учителски места или са се включили в програми за заетост.
Предстои стартирането в общината на националната програма “ОСПОЗ” /”От социални помощи към осигуряване на заетост”/ в сферата на т. нар. аварийни дейности. Както обясниха от Бюрото по труда, договорите в случая ще се сключват за срок от 17 октомври до 31 декември. Вероятно обаче работата ще продължи и след Нова година.
От бюрото добавиха, че по програма “Аз мога повече” до крайния срок – 30 септември, документи са подали общо 384 души. 367 от тях са одобрени за участие в програмата. Отказано е само на 17, тъй като не са представили необходимите документи или пък работят в сферата на държавната администрация и нямат право да участват. Служители казаха, че първите утвърдени 50 души вече са уведомени за решението и трябва да си изберат обучаваща организация, след което ще получат и съответните ваучери. Уведомяването на останалите ще става по реда на подадените документи.

Е. Иванова

Leave a Reply