Новини, Шарен свят

3200 души са без работа – 20,5 %

В сравнение с предходния месец в края на май безработицата в нашия район леко е намаляла /с 64 човека/, но продължава да е много висока. По официални данни на Бюрото по труда без работа са 3201 души – 20,5 % от трудоспособното население. В сравнение със средната за страната – 11 %, безработицата при нас е на практика двойно по-голяма с всички произтичащи от това негативни последствия.
С 99 човека са нараснали безработните в Самоковско в сравнение с периода отпреди година.
Само през май са били регистрирани 308 безработни. През месеца са започнали да се трудят 231 души, от тях 218 чрез посредничеството на Бюрото по труда. По-голямата част от тях са се възползвали от програмите и мерките за заетост. 60 безработни са назначени като болногледачи в „МБАЛ-Самоков” по проект „Шанс за работа”. 20 души са насочени на работа по програмата „Подкрепа за заетост”. В същото време 161 души са отпаднали от регистрация поради неявяване.
По традиция сякаш повече от хората без работа са жени – 51,8 % . Над 1/4 от безработните – 27,8 %, са младежи на възраст до 29 години. Близо половината – 45,2 %, са хора с начално или без никакво образование. 4,1 % пък са безработни, независимо че имат висше образование.

Leave a Reply