Новини, Шарен свят

3300 молби за отопление

Общо 3342 молби за енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон – от 1 ноември 2011 до 31 март 2012 г., са подадени в общинската дирекция “Социално подпомагане” до крайния срок – 31 октомври.
От дирекцията информираха, че до 4 ноември 2458 молби са били одобрени, а на 575 души е отказана помощ, тъй като нямат това право по закон. Основната причина е, че през последните години подателите им са осъществили сделки с недвижими имоти. Има и доста случаи, както казаха служители, когато заявените доходи надхвърлят лимита за получаване на помощите.
В момента се обработват молбите, подадени през втората половина на октомври. Предварителните очаквания са да бъдат удовлетворени общо около 2700 молби, което означава, че около 200 души повече в сравнение с миналата година ще получават парични помощи за отопление.
Окончателните резултати ще станат ясни към края на ноември.
За петте месеца през отоплителния сезон правоимащите ще получат общо 289,60 лв. на два транша. Средствата от първия транш възлизат на 115 лв.

Leave a Reply