Новини, Шарен свят

4 млн. лв. в общинската хазна от местни данъци и такси

В общинската хазна за 9-те месеца от началото на годината са постъпили 84.75 % от предвидените годишни приходи от местни данъци и такси.
Събраните средства възлизат на 4 млн. 41 хил. лв.
Най-добро е изпълнението при данъка за превозните средства, където за 9-те месеца е почти изпълнен годишният план. В бюджета за периода са постъпили и около 80 % от планираните за годината приходи от данъка за недвижимо имущество и таксата за битови отпадъци – по-популярни като сгради и такса смет.
Много добро е изпълнението и при туристическия данък. Служители коментират, че това показва значителните възможности на общината като курортен район. Предприетите мерки и проверки за регистрация на кучета също вече дават резултат – приходите от съответната такса се преизпълняват.
Същевременно не са добри резултатите при данъка от патента – в общинската каса по това „перо” са влезли доста по-малко от планираните средства. Затова от местната администрация казаха, че ще бъдат извършвани проверки на място, за да се види дали правилно се декларират данните. Краен вариант е съответните суми да бъдат събрани принудително.

Leave a Reply