Новини, Шарен свят

4 млн. лв. за ремонт на улици и изграждане на паркозони

В края на миналата година бе асфалтирана новата улица “Кострома” /южно от СОУ “Отец Паисий”/

Към 4 млн. лв. ще бъдат изразходвани през тази година от Общината за ремонт на улици, изграждане на паркозони и осъществяване на малки проекти по места за благоустрояване.
Обявена е вече обществена поръчка с предмет на дейност „Основен и текущ ремонт на улици в населените места, основен ремонт на общинска пътна мрежа и изграждане на паркозони в Община Самоков” на обща стойност до 2 787 030 лв. с включен ДДС.
Паркозоните ще бъдат съсредоточени в два района – в „Самоково” и „Възраждане”, като и в двата квартала ще бъдат усвоени по 60 000 лв.
Отделно общо 360 000 лв. ще бъдат изразходвани за реализирането на малки проекти във всички села на общината. С тези пари ще се асфалтират улици, ще се оформят зелени площи, ще се построят беседки и др. Кметовете и кметските наместници в селата са дали своите конкретни предложения. Проектите са на стойност от 15 000 или 10 000 лв. в зависимост от големината на съответните населени места.
Средствата се отпускат от държавата по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
От общинската администрация допълниха, че предстои самите проекти да бъдат разгледани, одобрени и да се пристъпи към тяхното осъществяване.
По програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите” Общината получи и 1 200 000 лв., които ще се използват за асфалтиране.
Общината е обявила и още една обществена поръчка – за строителен надзор на строителството на Регионалния център за управление на отпадъците – първи етап, и изграждане на външни връзки и сепарираща и компостираща инсталация. Прогнозната стойност на тази поръчка е до 225 383 лв. без ДДС.

Leave a Reply