Новини, Шарен свят

4 фирми кандидатстват за корекцията на Боклуджа

Общо 4 фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител на одобрения проект “Корекция на коритото на р. Боклуджа”. И 4-те дружества – „Главболгарстрой” АД, консорциум „Бекастрой 2012” АД, „Радо Олрат” ЕООД и консорциум „Техноком”, бяха допуснати до участие в конкурса.
Тръжната процедура организира и проведе на 23 март комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината.
Предстои комисията да разгледа офертите – предлаганите цени, предвижданите срокове за изпълнение на задачата, техническите възможности на фирмите и пр.
Според проекта ще се извърши корекция на реката в продължение на около километър /962 м/ – от моста на ул. “Христо Максимов” до вливането на реката във водостока при околовръстния път. Предвижда се да се следва съществуващото речно корито.
Стойността на целия проект възлиза на 1 047 331 лв. С изпълнението на проекта ще се подобри градската среда в Първи и Седми квартал и ще се предотврати опасността от наводнения на площ от около 30 дка /известно е, че през последните години на няколко пъти бяха наводнявани дворове и къщи на част от живеещите в този район/.
Ще бъде почистено и цялото корито на Боклуджа в продължение на около 4 км.

Leave a Reply