Новини, Шарен свят

4 фирми кандидатстват по проект на Самоков, Червен бряг и Роман

Общо 4 фирми – „Сдружение Евро“, „Е-община БГ“, Фондация „Право и интернет“ и „Ди ЕМ Ай Деволпмънт“ ЕООД, са подали документи за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител за „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“.
Комисия с председател секретарят на Община Самоков Ангелина Вангелова се занимава с организирането и провеждането на процедурата. Прогнозната стойност на поръчката е 85 920 лв. без ДДС. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007–2013 г. Целта е да се повиши компетентността на служителите в общинските администрации и кметствата в общините Самоков, Червен бряг и Роман чрез обучение – теоретично и практическо, във връзка с прилагането на електронно управление.
Предстои комисията да изготви протокол за класирането на участниците.

Leave a Reply