Новини, Шарен свят

40 жени бяха обучени за камериерки

На 7 ноември 40 жени получиха свидетелства за професионална квалификация „Камериер” и сертификати за дигитална компетентност и мотивационно обучение. Те са се обучавали по проект „Квалификация за успешна реализация на трудовия пазар”, който се е осъществявал с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Веселин Кънчев, ръководител на проекта и представител на обучаващата фирма „ПроФиКоН В” ООД, поясни, че в обучението, продължило 5 месеца, са били включени 40 безработни с ниско образование, без специалност и професия, представители на уязвими групи. Те са били подбрани със съдействието на Бюрото по труда.
Теоретичните занимания са се водели в ПТГ „Никола Вапцаров”, а практическите – в хотел „Ела” в Боровец. На всеки участник при посещения на занятията е осигурявана стипендия по 8 лв. на ден.
Отчетено бе, че благодарение на доброто сътрудничество с Бюрото по труда бързо и почти безпроблемно е съставен списъкът на групите. За по-добро усвояване на материала са сформирани малки групи, като веднага след часовете по теория са започвали и практическите занятия.
Обучението по „Дигитална компетентност” е станало почти следнага след държавния изпит за „Камериер”. Веднага след това е стартирало и мотивационното обучение.
С удоволствие Кънчев подчерта, че всички курсисти са завършили успешно. От името на фирмата си той благодари на Бюрото по труда, ПТГ „Н. Вапцаров” и хотел „Ела”. „Курсистите сега са по-квалифицирани, по-убедителни, по-знаещи, по-можещи и по-мотивирани за реализация на на пазара на труда”, обобщи Кънчев.
На всички завършили бяха раздадени официално документите в присъствието на работодатели и представители на Бюрото по труда. Даден бе и скромен коктейл.

Евгения Попова

Leave a Reply