Новини, Политика, Шарен свят

4,1 млн. лв. в общинската хазна от данък сгради и такса смет

До 23 ноември от данък сгради и такса битови отпадъци /такса смет, както е по-популярна/ са постъпили в касата на Общината 4 159 286 лв. Това според служителите означава, че са събрани 94 % от предвидените за годината средства по това „перо”.
30 ноември, петък, пък е крайният срок за деклариране от фирми на съдове /за битови отпадъци/, които ще бъдат ползвани през следващата година за сметосъбиране, напомниха от общинския отдел “Местни данъци и такси”.
До 20 декември пък е срокът, в който граждани, които няма да ползват имотите си през 2013 г., могат да подадат декларация за освобождаване от такса смет. Досега са подадени около 1800 такива молби. Запознати поясниха, че собствениците могат да бъдат освободени от заплащане на такса, ако съответните имоти са консумирали електроенергия за предходните 6 месеца на стойност под 50 лв.
Двата вида декларации могат да се извадят от сайта на Общината.

Leave a Reply