Новини, Политика

413 хил. общински пари са в сметката на Касационния съд

Към 413 хил. лв. са внесени от Общината по сметка на Върховния касационен съд. Тези пари са гаранция, че ако местната власт загуби делото срещу фирмата на строителния предприемач инж. Димитър Лобутов, искът ще бъде обезпечен. От друга страна те са и залог, че при благоприятно за общината окончателно решение по съдебното дело, тези средства ще бъдат върнати на местната хазна.
Строителната фирма претендира, че Общината й дължи още около половин милион лева за изграждането на новия блок в кв. „Самоково”. Спечелила е делото, но на предпоследна инстанция. Предстои Върховният касационен съд да се произнесе окончателно по жалбата на Общината.
На пресконференция на 1 април кметът Владимир Георгиев даде подробни разяснения по случая. Градоначалникът изрично подчерта, че сметките на Общината не са блокирани, каквито слухове витаеха в последно време в общественото пространство, и че Общината няма неразплатени сметки и други подобни проблеми. Категорично не са верни и твърденията, че парите вече са изплатени на фирмата, тъй като, както вече стана дума, те се намират в сметката на Върховния касационен съд.
При евентуално благоприятен за местната власт изход от делото, естествено, тези средства ще бъдат върнати на Общината.
Междувременно, на сесията на 28 март, Общинският съвет реши, по предложение на кметството, сума от около 600 хил. лв. да промени предназначението си, за да покрият евентуалните дългове на Общината /имат се предвид исковете от страна на фирмата на Д. Лобутов и на фирма „Виктория” – за неосъществено право на строеж в Боровец, който иск пък възлиза на около 68 хил. лв. при първоначални претенции за 200 хил./.
Сумата от 413 хил. лв. представлява, така да се каже, главницата на иска на фирма „Лобут”. Тук не се включват суми за съдебни разноски и други подобни. Кметът Георгиев смята, че казусът не е предрешен, и има надежда, че е възможно и друго окончателно решение – в полза на Общината. Георгиев, който по образование е юрист, заяви, че има празноти и неоснователни мотиви в последното решение по делото.
Оттук произлиза и декларираният от кмета оптимизъм, че е възможно друго окончателно решение.
Вл. Георгиев същевременно подчерта изрично, че въпреки тези проблеми Общината не е в тежко положение и няма затруднения във взаимоотношенията си, включително парични, с други фирми, институции и пр. „Нямаме неразплатени сметки и сме в състояние да обслужваме всички свои сметки”, декларира кметът.
Пояснения в този дух на пресконференцията даде и зам.-кметът Радослав Стойчев.
Стана ясно още, че с отстояване на позицията на Общината са ангажирани и софийски адвокати. „Без бой няма да се даваме”, категоричен бе Георгиев.
Делото се точи от времето на предишната кметска управа, но финалната права вече наближава.
По въпроса през втората половина на март в редакцията се получиха няколко писмени и устни запитвания. За да се внесе яснота, редакцията ги предостави обобщено в началото на миналата седмица на вниманието на кметското ръководство за отговор.
В самия блок в „Самоково”, за който става дума, по-голямата част от апартаментите още не са продадени, а според специалисти цената им и без това е доста висока.
В случая става въпрос за не малка сума. 500 хил. лв. представляват около 2 % от бюджета на Общината, който за тази година е 25,8 млн. лв.

Тодор Попов

Leave a Reply