Новини, Шарен свят

444 души искат да се обучават допълнително, докато работят

От 15 юни до 18 юли в Бюрото по труда са подадени 444 заявления за включване в схема за обучение с ваучери на работещи /206 от молбите са получени по електронен път/. Един човек има право да кандидатства и за двете форми на обучение – ключова компетентност и професионална квалификация. Ключовата компетентност включва обучение по чужд език или работа с компютри, а професионалната квалификация – по личен избор на професия, съобразена с националния класификатор.
Сред подалите заявления за изучаване на чужд език преобладават желаещите да учат английски и немски. За професионалното обучение желаещите се спират най-вече на професии, свързани с транспортната техника – вътрешни и международни превози на пътници и товари, както и на професии, свързани с обслужването – цветарство, готварство, експлоатация на парни съоръжения и др.
За професионалното обучение стойността на ваучера за първа степен е 600 лв., за втора – 1200 лв., за трета степен – 1800 лв. За езиковото обучение ваучерът е на стойност 750 лв., а за дигитална компетентност – 250 лв. 15 % от стойността на ваучера се заплаща от кандидата.
До обучение с ваучери се допускат граждани със средно или поне с основно образование. След обстойна проверка кандидатите ще получат съобщения и сами трябва да си търсят обучаваща институция, уточниха от бюрото. Очаква се от началото на август някои от обученията да започнат.
По време на миналия период по програмите „Аз мога” и „Аз мога повече” са се обучили около 2000 души. Някои от тях могат и сега да кандидатстват, но за друга професия или да повишат квалификацията си.
От бюрото поясниха още, че приемането на молби за обучение с ваучери ще продължи до изчерпване на предвидените финансови средства.

Евгения Попова

Leave a Reply