Новини, Шарен свят

4,6 млн. лв. са събрани от местни данъци до края на октомври

В края на октомври годишният план за приходите от местни данъци и такси е изпълнен 103 %, информираха от общинската администрация.
Размерът на приходите по това „перо” на бюджета към 31 октомври е 4 581 164 лв. През същия период на миналата година тази сума е била доста по-скромна – 3 919 240 лв. Най-сериозно е преизпълнението – 125 %, на годишния план за данъка за придобиване на имущество по възмезден начин. Това показва според запознати, че сделките с имоти преодоляват постепенно спада и започват да се съживяват.
Преизпълняват се и приходите от т. нар. данък сгради и данъка за моторни превозни средства, като в последния случай роля е изиграла подобрената съгласуваност между данъчната служба и КАТ. Ако регистрираните коли не се декларират в Общината в определения срок, се налагат глоби и това оказва влияние.
Промяната в Закона за туризма се е оказала ефективна и приходите от туристическия данък за последните две години са се увеличили значително. За 10-те месеца изпълнението на годишния план в това отношение е 113 %.
Приходите от такса смет са според предвижданията. От общинската администрация напомниха, че в края на ноември изтича срокът за деклариране на съдовете за битови отпадъци, които ще се ползват от фирмите.

Leave a Reply