Новини, Шарен свят

5 фирми кандидатстват да планират ВиК системата на Искровете

Пет фирми – „Реко инженеринг“, „Стройекспрес инженеринг“, „Акуариус 3 консулт“, „Савекс“ и консорциум „Аква том – Бора“, са подали документи като кандидати за изпълнители на обществената поръчка „Изготвяне на подробен план и идейни проекти за изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър, както и изграждане на пречиствателна станция”.
Комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината, започна на 7 юли разглеждането на представените документи. Предстои и отварянето на предложенията за цените.
Спечелилият поръчката трябва цялостно да обследва ВиК мрежата, като направи прединвестиционно проучване за съществуващите мрежи, оцени състоянието им и възможностите за тяхното използване. Трябва да се дадат и варианти и предложения за изграждане на ВиК мрежите в четирите села и за пречистването на отпадъчните води – за всяко село поотделно или общо. Към проекта е необходимо да бъдат посочени и варианти за изграждане на пречиствателна станция с избор на площадки и на технология.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 6 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е до 100 хил. лв. с ДДС.

Leave a Reply