Новини, Шарен свят

545 души кандидатстват за асистенти

Класирането по първия етап на проекта „Нови възможности за грижа” приключи. Оценени и класирани са 555 потребители и 545 кандидати за асистенти. При класирането на първо място са отчетени оценките на служителите от дирекция „Социално подпомагане”, като водещо място заема степента на възможностите на потребителите за самообслужване, както и спецификата на социалната структура на Самоков. В резултат на това при първия етап са утвърдени 135 кандидати за лични асистенти на съответния брой потребители.
Очаква се през втория етап да се назначат още толкова. Документи за този етап се приемат от 22 юни. В класирането ще участват и подалите документи за първия етап, без да има нужда да подават нови заявления.
„С тези назначения ще се осигури добра подкрепа на нуждаещите се, до голяма степен ще се облекчи битът им и ще се осигури възможност за социална комуникация”, подчерта Красимир Кощров, гл. експерт в общинската администрация.
На видно място в Общината са изложени списъците с кандидатите за лични асистенти и за потребители, като е посочено и тяхното класиране.

Leave a Reply