Новини, Шарен свят

6 фирми се борят за курсове до 4 села и отчасти за София

Предстои комисия да определи транспортните фирми, които ще извършват превоз на пътници до Доспей, Говедарци, Злокучане и Гуцал, до София в някои часове /8.30, 14 , 17.30 и 18/, както и по сезонната градска линия.
Документи по обществената поръчка са подали 6 самоковски транспортни фирми. При преценяването на най-изгодните оферти ще се вземат предвид годините на автобусите, предлаганата цена на билетите и други важни показатели.
В проведения неотдавна конкурс не е имало кандидати за посочените по-горе курсове и затова се е наложило процедурата да се повтори.

Leave a Reply