Новини, Образование

75 години училище „Станислав Доспевски”

През тази година НУ „Станислав Доспевски” /бивше „Мано Филипов” и „Борис Хаджисотиров”, популярно и като „Зелена върба”/ навършва 75 години. Тържество по случай юбилея ще се състои на 30 октомври, четвъртък, от 11 ч. в читалище-паметник „Отец Паисий”. По случай годишнината по-долу поместваме страници от летописната книга на училището.

През 1936 година се взема решение да се почне строежът на новото училище. Плановете подготвя арх. Йордан Йорданов от София. Той поема и главното ръководство на строежа. Предприятието е поето от предприемача Коста Спасунин от Самоков… Подготовката по работата на първия етап – западното крило, започва на 13 декември 1937 година и завършва на 15 август 1938 година. Още същата година това крило бива мебелирано. И от 28 януари 1939 година в него започват редовни занятия четири отделения и една детска градина, приведени от народното първоначално училище „Отец Паисий”. Отделенията бяха разпределени между учителите, както следва: 1. Цвета Ст. Николова – 1 отд., 44 ученика, Милка Хр. Петрова – ІІ отд. с 38 ученика, Стоил Георгиев – ІІІ отд. с 54 ученика и Олга Кривошиева – ІV отд. с 45 ученика. Детската градина с 35 деца се пое от Марийка Францалийска.

На 6 юни 1940 г. учители и ученици присъстваха на тържеството по полагането на основния камък на Музея… През цялата учебна година в учебно-възпитателната работа на училището учителите се натъкваха на несгоди и пречки – последици от бушуващата страхотна война.

Учебната 1940-1941 година започна при военновременни условия… На 2 март 1941 г. по нареждане на военните власти училището ни бе освободено от покъщнината и на следващия ден с протокол им бе предадено. Същия ден помещението бе заето от германска войскова част. Учебните занятия бяха прекратени за неопределено време. Те бяха възобновени към средата на май с. г.

Учебна 1941-42 година. В началото й върлуваха в остра форма заразни болести, главно детски паралич, поради което по нареждане на МНП учебните занятия в цялата страна започнаха едва на 3 ноември 1941 година… На 30 декември учениците бяха разпуснати за Коледна ваканция до 19 януари 1942 г. След тази дата занятията започнаха отново обаче поради настъпилите студове /от минус 27 до минус 32 градуса по С!/, те бяха прекратени по нареждане на МНП.

1942-1943 година. Животът става тежък. Много от учениците са без обувки, дрехите са кърпени, храната – недостатъчна. Картофите не могат да заместят хляба, който се дава в намалена дажба. Поради липса на сапун се забелязва и нарастване на въшливостта сред населението, а оттам – и между учениците. Увеличиха се и кожните болести – красти, разни лишеи и др.

1943-44 година. С настъпване на зимата за народа започнаха още по-тежки дни. Неприятелски бомбардировачи започнаха да нападат и да разрушават наши китни селища. София преживя страхотни бомбардировки… Народът заживя в непрестанен страх пред пронизителния вой на сирените. Учебните занятия не можаха да бъдат подхванати отново след 31 декември 1943 година, защото въздушните нападения зачестиха, населението от столицата и други големи български градове трябваше да бъде евакуирано в провинцията. Много бедстващи хора и учреждения намериха подслон в училищата. Нашето бе заето от български войскови части.

Годината 1944 донесе коренна промяна в българския обществен живот… През м. ноември в училището бе проведена помощна акция за нашите фронтоваци. Беше събрана сумата 16 300 лв. и много подаръци.

1945-46 учебна година. Занятията започнаха редовно – на 15 септември. Училището бе освободено от войсковата част на 3 октомври. До тогава обучението се водеше сутрин – с първоначалното училище, следобед – прогимназията…

Учебната 1948-49 година започна на 15 септември с обичайното тържество и поздравления от официални лица. За директор бе назначен Никола Петров Занев…

През октомври – учебната 1953-54 г. – постъпи за директор Борис Четвороженски… Училището е много разнебитено, материалната база е едва задоволителна, а средствата в бюджета на ЖНС са много ограничени.

1955-56 учебна година. Основното у-ще „Б. Хаджисотиров” се разви в пълно средно смесено училище с 18 паралелки от І до ХІ клас и полудневна детска градина.

1956-57 година. Училището продължи съществуването си като пълно средно смесено… Учебната година протече нормално и завърши с повишен успех и в трите курса. Учителският колектив укрепна.

1 юли 1967 г. През тази учебна година нашите ученици завоюваха ценни награди в областта на физкултурата, художественото слово, санитарно-хигиенната дейност.

Учебна 1967-68 година. Бяха сформирани общо 18 паралелки. Учебните занятия се водеха на две смени… Празникът на училището през януари 1968 г. бе в профсъюзния дом, изнесе се хубава програма. Нашите ученици завоюваха големи победи в областта на физкултурата.

Настоящата 1973-74 учебна година е първата от новото десетокласно училище. Целият учителски колектив се зае с усърдие за претворяване в дело образователната реформа. Условията за провеждане учебни занятия са чудесни. Цялото училище е топлофицирано… 17 април 1974 г. Днес в училището гостува писателят Цветан Ангелов…

/Из юбилейна книжка за училището, издадена през 1989 г. под редакцията на Георги Манов/

Leave a Reply