Култура, Новини

8 февруари ще бъде официален празник на читалище-паметник „Отец Паисий”

Читалищните членове преизбраха ръководството си

Датата на Булаирската епопея през Балканската война – 8 февруари, ще бъде официален празник на читалище-паметник „Отец Паисий”.
Другата важна новина от състоялото се на 14 март отчетно-изборно събрание на читалището е, че членовете единодушно преизбраха Стоян Пашов за председател.
За членове на настоятелството бяха избрани Албена Ихтиманска, Георги Димитров, Георги Чапкънски, Мая Малканова, Надя Миткова и Николай Николов.
Също единодушно бе избран съставът на Проверителната комисия: Любослава Ярловска, Румяна Цолова и Иванка Вукова.
В началото Стоян Пашов отчете читалищната дейност за периода 2016-2019 г. и обстойно запозна присъстващите с работата на 13-те творчески колектива. Участниците в читалищния живот, сред които деца, младежи и възрастни, наброяват 202 души.
В читалището вече седем години успешно се провеждат национален фестивал на старата градска песен и национален фестивал на любителските театри “Театър без граници”. Библиотечният фонд, събиран предимно от дарения, вече включва над 5000 тома. Към читалището отскоро развива дейност и фолклорният танцов състав “Самоков”.
Пашов отчете и извършените важни ремонтни работи по сградата, която е паметник на културата. Председателят посочи и какво още предстои, за да приключи успешно работата по проекта.
В емоционално изказване Ст. Пашов изтъкна, че три войни бележат пътя на построяването на оригиналната сграда и предложи 8 февруари – денят на Булаирската битка, да бъде официален празник на читалището.
Председателят на Проверителната комисия Любослава Ярловска констатира, че през отчетния период няма нарушения на бюджетната и щатната дисциплина. От общо 207 редовни членове на читалището в събранието участваха 113 души.
В самото начало тържествено прозвуча „Мила Родино”, а накрая бе изказана благодарност към всички, даващи принос за развитието и обогатяването на читалищната дейност.

Leave a Reply