Здраве, Новини, Шарен свят

8 фирми кандидати да ремонтират болницата

Комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината, започна на 12 ноември разглеждането на подадените документи от фирми, желаещи да участват в обществената поръчка за ремонт на болницата. Целта на поръчката е извършване на строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на „МБАЛ-Самоков” ЕООД в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания на предвиденото за закупуване медицинско оборудване.
Стана ясно, че общо 18 фирми са закупили документи, но само 8 от тях са ги попълнили и подали до крайния срок – 9 ноември. След прецизна проверка ще се уточни в близките дни документите на кои фирми отговарят на изискванията да участват в своеобразното състезание.

Leave a Reply