Новини, Шарен свят

8000 самоковци защитават джамията като общинска собственост

Председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева и кметът Владимир Георгиев подписаха документа

В понеделник, на 21 октомври, кметът Владимир Георгиев и председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева сложиха подписите си под придружителното писмо към подписката в Самоков срещу проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията.
Писмото е адресирано до председателя на Народното събрание Михаил Миков. В документа се изтъква: „Община Самоков е пряко засегната от проекта за изменение и допълнентие на Закона за вероизповеданията. Общината е собственик на Байракли джамия, обявена за паметник на културата от национално значение от 21 юни 1928 г. В момента водим дела с мюсюлманското вероизповедание по отношение на собствеността на джамията и прилежащите й имоти. Смятаме, че с приемането на промените в закона за вероизповеданията ще ни бъде отнета възможността да защитим правата си чрез съда. От друга страна в Самоков почти не е останало население с мюсюлманско вероизповедание, за да има необходимост от превръщането й в действащ молитвен храм.”
„В общината са събрани 8000 подписа. Не е имало специална организация. Това е обществена подкрепа за предстоящото съдебно дело на 14 ноември. Във всички наши документи пише, че Байракли джамия е общинска собственост. Искаме да я запазим като паметник на културата. Надявам се да можем да защитим нашата позиция в съда”, заяви Вл. Георгиев.
Г-жа Стойчева бе по-песимистично настроена относно изхода от съдебното дело, но подчерта, че я успокоява отношението на гражданите в защита на паметника на културата и фактът, че законопроектът е критикуван от много депутати и още не е влязъл в пленарна зала.
Подписката продължава по интернет.

Евгения Попова

Leave a Reply