Новини, Шарен свят

9-месечен проект подобрил работата на администрацията

Полина Спасова-Чангърова

Заключителна среща за отчитане на работата по проекта „Подобряване процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”, осъществен по оперативна програма „Административен капацитет” и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се състоя на 8 август.
Ръководител на проекта е секретарят на Общината Ангелина Вангелова, а координатор – Полина Спасова-Чангърова.
Г-жа Спасова представи извършеното през изминалите 9 месеца. Тя изтъкна, че в рамките на ОП „Административен капацитет” се е работило по три проекта. Предстои дейност и по четвърти, който предвижда обучение на общинските служители за въвеждане на електронни услуги /за него стана въпрос в миналия брой на „Приятел”/.
При осъществяването на проекта е подобрена работата на общинската администрация по отношение на провежданите политики и усъвършенстване на методите за прилагането им; разработени са анализи и са извършени проучвания и изследвания. Създадената информационна база е послужила за извършване на оценка на изпълнения план за развитие на общината през периода 2007-2013 г. и за изготвяне на общински план за периода 2014-2020 г. Повишена е и квалификацията на общинските служители и на представителите на структурите на гражданското общество.
На срещата присъстваха кметът Владимир Георгиев и служители от общинската администрация.

Евгения Попова

Leave a Reply