Новини, Образование

9 учащи се ще получават общински стипендии по 100 лв.

Анна-Мария Галчева

Стефан Панев

Определени са общинските стипендианти за настоящата учебна година. Общо 9 учащи се ще получават в продължение на 10 месеца по 100 лв. Стипендията на името на публициста-възрожденец Константин Фотинов заслужиха Петя Ненчева, Иванка Мирчева и Тихомир Атанасов, а на името големия учен-математик акад. Любомир Чакалов – Стефан Панев, Станислава Бандрова и Венета Иванова.
Носител на стипендията за постижения в областта на изобразителното изкуство стана Йоанна Мембе. Стипендията за музика отиде при Анна-Мария Галчева, а за спорт – при Евгени Генчев.
Стана ясно междувременно, че са били подадени общо 20 молби. Носителите на стипендиите бяха определени на 22 октомври на заседание на специалната комисия, оглавявана от зам.-кмета Васил Сайменов.
Паричните поощрения се дават от общинската управа за високи постижения в различни области на знанието, изкуството и спорта.

Евгени Генчев

Венета Иванова

Йоанна Мембе

Станислава Бандрова

Leave a Reply