Новини, Шарен свят

GSM – край на удължаването на срочните договори без съгласие на клиентите

С промени в Закона за електронните съобщения мобилните оператори вече няма да могат да продължават срочните договори на клиентите си без изричното им писмено съгласие. Потребителите трябва да бъдат уведомени за изтичането на индивидуалните им договори 1 месец по-рано.
Операторите могат да правят изменения на общите условия на договора, но трябва да уведомят абоната по подходящ начин за промените не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила.
Абонатът ще може да прекратява индивидуалния си договор без санкции при изменение на общите условия по инициатива на мобилния оператор. Прекратяването на договора обаче трябва да стане в срок до 1 месец от влизането в сила на промените.
При сключване на договора всеки потребител може да се откаже от него без неустойки в рамките на 7 дни. Подобна мярка до момента не е налагана никоя страна от ЕС.
От 5000 до 60 000 лв. е пък глобата за мобилен оператор, който не спази условията за преносимост на номерата към друг оператор.

Leave a Reply