Кухня, Новини, Шарен свят

Oпитната станция по картофите в Самоков преминава към ДП „Научно-производствен център”

С промени в закона Опитната станция по картофите в града ни преминава в състава на новосъздаденото държавно предприятие „Научно-производствен център” в рамките на Селскостопанската академия.
Съгласно новия Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия предприятието „Научно-производствен център” ще обединява специализираните поделения по места в страната /едно от които е самоковската Опитна станция по картофите/ и ще има централно управление.
Специализирани поделения са досегашните 15 опитни станции в страната, между които освен самоковската са тези в Септември, Пазарджик, Кърджали, Видин, Лом и др.
Новият закон е приет на 28 февруари т. г., а промените бяха публикувани в бр. 22 на „Държавен вестник” от 13 март.

Leave a Reply