ЗУТ Archive

 • От миналата седмица Експертният съвет при Община Самоков поднови работата си. Заседанията се провеждат, като при разглеждане на проектите, плановете и преписките присъстват максимум по трима от членовете, експерти от […] 0

  Експертният съвет поднови работа

  От миналата седмица Експертният съвет при Община Самоков поднови работата си. Заседанията се провеждат, като при разглеждане на проектите, плановете и преписките присъстват максимум по трима от членовете, експерти от […]

  Чети още...

 • Общината отговаря на читатели По повод публикацията във в. „Приятел” под надслов „Сметища в централната част на града” /бр. 84 от 2 ноември т. г./ от общинската администрация обясниха, че […] 0

  Собствениците да приведат имотите си в естетичен вид

  Общината отговаря на читатели По повод публикацията във в. „Приятел” под надслов „Сметища в централната част на града” /бр. 84 от 2 ноември т. г./ от общинската администрация обясниха, че […]

  Чети още...

 • Община Самоков Заповед № ЛС-01-226/09.03.2012 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […] 0

  Община Самоков обявява

  Община Самоков Заповед № ЛС-01-226/09.03.2012 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […]

  Чети още...

 • Заповед № ЛС-01-250/15.03.2012, Самоков На основание чл. 124 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44 ал.1 т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. […] 0

  Община Самоков обявява

  Заповед № ЛС-01-250/15.03.2012, Самоков На основание чл. 124 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44 ал.1 т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. […]

  Чети още...

 • Община Самоков Заповед № ЛС-01-1204/16.12.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1, чл. 135 от ЗУТ […] 0

  Община Самоков съобщава

  Община Самоков Заповед № ЛС-01-1204/16.12.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1, чл. 135 от ЗУТ […]

  Чети още...

 • Община Самоков Заповед № ЛС-01-1047/18.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 135 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. […] 0

  Община Самоков

  Община Самоков Заповед № ЛС-01-1047/18.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 135 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. […]

  Чети още...

 • Община Самоков Заповед № ЛС-01-1050/19.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […] 0

  Община Самоков

  Община Самоков Заповед № ЛС-01-1050/19.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […]

  Чети още...

 • Община Самоков съобщава, че в “Държавен вестник”, бр. 78 от 7 октомври 2011 г., е публикувано Решение № 20551 от 9 септември 2011 г. на Общински съвет – Самоков: Общински […] 0

  Одобриха устройствения план на Белчин бани

  Община Самоков съобщава, че в “Държавен вестник”, бр. 78 от 7 октомври 2011 г., е публикувано Решение № 20551 от 9 септември 2011 г. на Общински съвет – Самоков: Общински […]

  Чети още...

 • Община Самоков Заповед № ЛС-01-1019/11.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […] 2

  Община Самоков

  Община Самоков Заповед № ЛС-01-1019/11.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […]

  Чети още...