Иван Топчийски Archive

  • Община Самоков Заповед № ЛС-01-1019/11.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […] 2

    Община Самоков

    Община Самоков Заповед № ЛС-01-1019/11.10.2011 г. гр. Самоков На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление […]

    Чети още...